Europsko udruženje za kakao organizira 6. Europski forum za kakao u Dubrovniku

http://www.hgk.hr/sektor-centar/sektor-poljoprivreda-prehrana/europsko-udruzenje-za-kakao-organizira-6-europski-forum-za-kakao-u-dubrovniku