Hrvatska ima sve preduvjete za razvoj luksuznog turizma

http://www.hgk.hr/sektor-centar/sektor-turizam/hrvatska-ima-sve-preduvjete-za-razvoj-luksuznog-turizma