Konstituirajuća sjednica Strukovne skupine poslovnih savjetnika ŽK Rijeka

Konstituirajuća sjednica Strukovne skupine poslovnih savjetnika ŽK Rijeka

104

Konstituirajuća sjednica Strukovne skupine poslovnih savjetnika ŽK Rijeka

PODIJELI