Ministarstvo pčelarima mora osigurati bolje tržišne uvjete

http://www.hgk.hr/sektor-centar/sektor-poljoprivreda-prehrana/ministarstvo-pcelarima-mora-osigurati-bolje-trzisne-uvjete