Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo Poziv na dostavu projektnih prijava „E-Impuls“

http://www.hgk.hr/sektor-centar/sektor-industrija/ministarstvo-poduzetnistva-i-obrta-objavilo-poziv-na-dostavu-projektnih-prijava-e-impuls