Posjet predstavnika Komore Zagreb Magdisu d. o. o.

http://www.hgk.hr/zk/zagreb/posjet-predstavnika-komore-zagreb-magdisu-d-o-o