Povećanje iskorištenosti EU fonda za ribarstvo prioritet u unaprjeđenju akvakulture

http://www.hgk.hr/zk/vukovar/povecanje-iskoristenosti-eu-fonda-za-ribarstvo-prioritet-u-unaprjedenju-akvakulture