Pozivamo charter kompanije na natjecanje u izvrsnosti Turistički cvijet – Kvaliteta za Hrvatsku 2016.

http://www.hgk.hr/sektor-centar/sektor-turizam/pozivamo-charter-kompanije-na-natjecanje-u-izvrsnosti-turisticki-cvijet-kvaliteta-za-hrvatsku-2016