Prezentacija projekata AZRRI-a u ŽK Dubrovnik

http://www.hgk.hr/zk/dubrovnik/prezentacija-projekata-azrri-a-u-zk-dubrovnik