Prijedlog Pravilnika o popisu normi i prihvaćenih pravila struke u području primjene Zakona o zaštiti novčarskih institucija

http://www.hgk.hr/sektor-centar/sektor-graditeljstvo-komunalno/prijedlog-pravilnika-o-popisu-normi-i-prihvacenih-pravila-struke-u-podrucju-primjene-zakona-o-zastiti-novcarskih-institucija