Regulacija prometa zbog Putinova dolaska u Sloveniju

http://www.hgk.hr/sektor-centar/sektor-promet-veze/regulacija-prometa-zbog-putinova-dolaska-u-sloveniju