Strukovna skupina trgovine građevinskim materijalom osniva se u ŽK Rijeka

Strukovna skupina trgovine građevinskim materijalom osniva se u ŽK Rijeka

170

http://www.hgk.hr/zk/rijeka/konstituirajuca-sjednica-strukovne-skupine-trgovine-gradevinskim-materijalom-zk-rijeka

PODIJELI