Vukovar: 7. Proširena sjednica Gospodarskog vijeća

http://www.hgk.hr/zk/vukovar/vukovar-7-prosirena-sjednica-gospodarskog-vijeca