ŽK Karlovac: U posjetu uspješnom izvozniku morske ribe iz grada na četiri rijeke

http://www.hgk.hr/zk/karlovac/zk-karlovac-u-posjetu-uspjesnom-izvozniku-morske-ribe-iz-grada-na-cetiri-rijeke