Novi modeli ugovora ICC-a nezamjenjiv su alat izvoznicima

Novi modeli ugovora ICC-a nezamjenjiv su alat izvoznicima

188

http://www.hgk.hr/sektor-centar/sektor-medjunarodni/seminar-%CB%9Dnovi-modeli-ugovora-icc-a-o-trgovinskom-zastupanju-i-o-distribuciji-kako-maksimizirati-njihovu-korist-u-praksi%CB%9D

PODIJELI