Seminar: Odluka o odabiru ili poništenju ugovora o javnoj nabavi i specifičnosti...

Seminar: Odluka o odabiru ili poništenju ugovora o javnoj nabavi i specifičnosti ugovora o javnoj nabavi

149

http://www.hgk.hr/zk/rijeka/odluka-o-odabiru-ili-ponistenju-ugovora-o-javnoj-nabavi-i-specificnosti-ugovora-o-javnoj-nabavi

PODIJELI