U ŽK Slavonski Brod održana radionica „Uloga marketinga u stvaranju konkurentske prednosti...

U ŽK Slavonski Brod održana radionica „Uloga marketinga u stvaranju konkurentske prednosti poduzeća”

144

ŽK Slavonski Brod: Radionica Uloga marketinga u stvaranju konkurentske prednosti poduzeća

PODIJELI