Vukovar: Predstavljanje HZZ-ovih mjera za zapošljavanje namijenjenih poduzetnicima

http://www.hgk.hr/zk/vukovar/vukovar-predstavljanje-hzz-ovih-mjera-za-zaposljavanje-namijenjenih-poduzetnicima