ŽK Osijek: Predavanje o primjeni, obvezama, prekršajima i evidenciji 3. generacije digitalnih...

ŽK Osijek: Predavanje o primjeni, obvezama, prekršajima i evidenciji 3. generacije digitalnih tahografa

250

ŽK Osijek: Predavanje o primjeni, obvezama, prekršajima i evidenciji 3. generacije digitalnih tahografa

PODIJELI