ŽK Pula: edukacija Obveze subjekata u poslovanju s hranom pri informiranju potrošača o hrani

http://www.hgk.hr/zk/pula/zk-pula-edukacija-obveze-subjekata-u-poslovanju-s-hranom-pri-informiranju-potrosaca-o-hrani