HNB – novi podaci o ulaganjima u RH (1993. – 1. tr. 2016.)

http://www.hgk.hr/sektor-centar/centar-za-investicije/hnb-novi-podaci-o-ulaganjima-u-rh-1993-1-tr-2016