Godina dana deflacije

http://www.hgk.hr/sektor-centar/centar-makroekonomija/godina-dana-deflacije