I dalje nema dinamičnijeg rasta vrijednosti izvoza

http://www.hgk.hr/sektor-centar/centar-makroekonomija/i-dalje-nema-dinamicnijeg-rasta-vrijednosti-izvoza