I dalje niska razina cijena

http://www.hgk.hr/sektor-centar/centar-makroekonomija/i-dalje-niska-razina-cijena