Nastavak negativnih trendova kretanja broja stanovnika RH

http://www.hgk.hr/sektor-centar/centar-makroekonomija/nastavak-negativnih-trendova-kretanja-broja-stanovnika-rh