Niska dinamika rasta izvoza u odnosu na uvoz povećava iznos robnog deficita

Niska dinamika rasta izvoza u odnosu na uvoz povećava iznos robnog deficita

270

Niska dinamika rasta izvoza u odnosu na uvoz povećava iznos robnog deficita

PODIJELI