Od kraja 2014. godine zabilježen samo jedan pad turističkih noćenja

http://www.hgk.hr/sektor-centar/centar-makroekonomija/od-kraja-2014-godine-zabiljezen-samo-jedan-pad-turistickih-nocenja