Promet u trgovini na malo i dalje realno raste

http://www.hgk.hr/sektor-centar/centar-makroekonomija/promet-u-trgovini-na-malo-i-dalje-realno-raste