Prvo smanjenje razine javnog duga

http://www.hgk.hr/sektor-centar/centar-makroekonomija/prvo-smanjenje-razine-javnog-duga