Rast plaća na godišnjoj razini

http://www.hgk.hr/sektor-centar/centar-makroekonomija/rast-placa-na-godisnjoj-razini