Stalan trend rasta maloprodajnog prometa više od godinu i po

http://www.hgk.hr/sektor-centar/centar-makroekonomija/stalan-trend-rasta-maloprodajnog-prometa-vise-od-godinu-i-po