Zabrinjavajući trend: rekordno niska razina radno sposobnog stanovništva

http://www.hgk.hr/sektor-centar/centar-makroekonomija/zabrinjavajuci-trend-rekordno-niska-razina-radno-sposobnog-stanovnistva