9. Međunarodna izložba ekonomskih i znanstvenih inovacija

http://www.hgk.hr/sektor-centar/sektor-industrija/9-medunarodna-izlozba-ekonomskih-i-znanstvenih-inovacija