Delegacija Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije posjetila istraživačke i sveučilišne centre u Italiji,...

Delegacija Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije posjetila istraživačke i sveučilišne centre u Italiji, Austriji i Sloveniji

133

Delegacija Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije posjetila istraživačke i sveučilišne centre u Italiji, Austriji i Sloveniji

PODIJELI