Izlagači Virovitičko-podravske županije na 18. Međunarodnom sajmu poduzetništva MESAP 2016

http://www.hgk.hr/zk/virovitica/izlagaci-viroviticko-podravske-zupanije-na-18-medunarodnom-sajmu-poduzetnistva-mesap-2016