Konferencija i radionica – INNOVA 2016 Split – o dodjeli bespovratnih sredstava...

Konferencija i radionica – INNOVA 2016 Split – o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj novih proizvoda i usluga

167

Konferencija i radionica – INNOVA 2016 Split – o dodjeli bespovratnih sredstava za razvoj novih proizvoda i usluga

PODIJELI