Treći nastup hrvatske industrije računalnih igara na sajmu Gamescom

http://www.hgk.hr/djelatnost/gosp_industrija/treci-nastup-hrvatske-industrije-racunalnih-igara-na-sajmu-gamescom