ŽK Čakovec na 18. Međunarodnom sajmu poduzetništva MESAP 2016. u Nedelišću

http://www.hgk.hr/zk/cakovec/zk-cakovec-na-18-medunarodnom-sajmu-poduzetnistva-mesap-2016-u-nedeliscu