ŽK Pula: Priznanja za komoru Pula i izlagače na beogradskom sajmu

http://www.hgk.hr/zk/bjelovar/zk-pula-priznanja-za-komoru-pula-i-izlagace-na-beogradskom-sajmu