ŽK Varaždin poziva na sedmi sajam gospodarstva i Festival Moja poduzetna Hrvatska u Ivancu

http://www.hgk.hr/zk/varazdin/zk-varazdin-poziva-na-sedmi-sajam-gospodarstva-i-festival-moja-poduzetna-hrvatska-u-ivancu