ŽK Vukovar poziva na 17. Međunarodni sajam inovacija, kooperacija i poduzetništva Inocoop...

ŽK Vukovar poziva na 17. Međunarodni sajam inovacija, kooperacija i poduzetništva Inocoop 2016 u Zrenjaninu

205

http://www.hgk.hr/zk/vukovar/17-medunarodni-sajam-inovacija-kooperacija-i-poduzetnistva-inocoop-2016-u-zrenjaninu

PODIJELI