Novi Zakon u Francuskoj o primjeni minimalne plaće u prijevozničkom sektoru

http://www.hgk.hr/sektor-centar/sektor-promet-veze/novi-zakon-u-francuskoj-o-primjeni-minimalne-place-u-prijevoznickom-sektoru