Hrvatska gospodarska komora pozdravlja prijedlog „Odluke o izmjeni naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama“ koji je objavilo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavilo na svojoj web stranici, a kojim se smanjuje opterećenje gospodarskih subjekata u djelatnosti unosa vozila u Hrvatsku s 0,85 kuna po kilogramu na 0,50 kuna po kilogramu.

Naime, Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima propisuje obvezu plaćanja naknade za gospodarenje otpadnim vozilima samo i isključivo za pravne  osobe pri uvozu/unosu vozila iz drugih država dok su fizičke osobe izuzete od plaćanja ove naknade.

obvezu plaćanja naknade za gospodarenje otpadnim vozilima samo za pravne  osobe pri uvozu/unosu vozila

Udruženje trgovine motornim vozilima i dijelovima pri HGK, imalo je tijekom protekle godine niz sastanaka i inicijativa članova Vijeća na tu temu kako bi, objasnio je predsjednik Udruženja Zvonko Merkaš, osigurali ravnopravnu tržišnu utakmicu odnosno postizanje istih uvjeta za sve sudionike na tržištu što je i cilj svakog uređenog društva.

„Temelj ove pravne nejednakosti proizlazi iz doslovnog preuzimanja načela da “zagađivač – proizvođač plaća”

.

Budući da u Hrvatskoj nema proizvođača odlučeno je da plaća uvoznik što je dovelo do navedenog neravnopravnog položaja“, rekao je Merkaš dodavši da je s obzirom na veliki broj unesenih vozila u Hrvatsku direktno od fizičkih osoba, neplaćanje ove naknade umanjilo ukupno prikupljena sredstva za milijunske iznose.

Zbog smanjenja naknade sa 0,85 kn/kg na 0,50 kn/kg predložena Odluka izazvat će rasterećenje gospodarskih subjekata. Udruženje trgovaca motornim vozilima i rezervnim dijelovima pri HGK ističe da je hitno potrebno uz postojeću naknadu definirati i naknadu pojedinačnog uvoza/unosa fizičkih osoba kako bi rezultat u konačnici bio ravnopravno prikupljanje naknade od svih dionika na tržištu vozila. U tom slučaju ukupni priljev sredstava naknade za otpadna vozila prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost omogućit će zadržavanje jednakog financijskog opsega prikupljenih sredstava.

„Suradnjom gospodarstvenika koje zastupa HGK, i u ovom primjeru Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te drugih ministarstava i institucija nadležnih za tematiku trgovine motornim vozilima i dijelovima, možemo utjecati na  održivost poslovanja i radnih mjesta, napominje pomoćnik direktora Sektora za trgovinu HGK Hrvoje Paver.

Ministarstvo za zaštitu okoliša pokazalo je razumijevanje kako za ovaj problem, tako i za  previsoku naknadu za gospodarenje otpadnim vozilima koja, pokazalo se, ima prostora za smanjenje. Prema izvješću Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2013. godine uprihođeno je gotovo 39 milijuna kuna temeljem naknade za gospodarenje otpadnim vozilima.

PODIJELI