ŽK Požega: Predstavljanje novih usluga HGK i mogućnosti sufinanciranja poduzetničkih projekata

ŽK Požega: Predstavljanje novih usluga HGK i mogućnosti sufinanciranja poduzetničkih projekata

144

ŽK Požega: Predstavljanje novih usluga HGK i mogućnosti sufinanciranja poduzetničkih projekata

PODIJELI