Pokušajte svoj spor riješiti sporazumno i postignite nagodbu uz pomoć iskusnih izmiritelja te izbjegnite pravni postupak pred sudom

Centar za mirenje
Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb

Tel: 01 4848615
Tel: 01 4561549
Fax: 01 4848625
mirenje@hgk.hr

Arbitražom riješite spor pred Sudištem koje omogućava strankama da njihov spor u razumnom roku pravomoćno riješe osobe od njihovog povjerenja

Stalno arbitražno sudište pri HGK
Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb

Tel: 01 4848622
Tel: 01 4561549
Fax: 01 4848625
sudiste@hgk.hr

Rješavanje sporova pred Sudom štedi tvrtkama i pojedincima vrijeme i novac u poslovnim i potrošačkim sporovima, a njegove su nagodbe priznate ovršne isprave

Sud časti pri HGK
Rooseveltov trg 2 10 000 Zagreb

Tel: 01/4848-624
Tel: 01/4848-628
Fax: 01/4848-625
zkezele@hgk.hr
bmanevski@hgk.hr