Ime tvrtke OIB Datum potpisivanja
JEZIČNA KUHINJA obrt za usluge 99171384331 16.11.2017
LANGCOM CONSULTING 0887273667 27.10.2017
MARIJA CVETKOVIĆ 91120590128 18.09.2017
ALEKSANDRA ŽIVKOVIĆ 73955788103 02.11.2017
VALERIJA KUŠIĆ APOSTOLSKI 64836011804 19.10.2017
INTEPRETA USLUGE d.o.o. 13529271893 22.11.2017
PALDAR j.d.o.o. 21660213270