ŽK Pula: Akcija popusta u 25 istarskih trgovina

http://www.hgk.hr/zk/pula/zk-pula-akcija-popusta-u-25-istarskih-trgovina