Prijava za uslugu poreznog savjetovanja članica HGK

UVJETI PONUDE I KORIŠTENJA USLUGE

Poštovani,

Ljubazno vas molimo da pažljivo pročitate upute i uvjete korištenja ove usluge.

Prihvaćanje uvjeta korištenja usluge poreznog savjetovanja članica HGK smatrat će se izjavom o poznavanju navedenih uvjeta te prihvaćanju svih pravnih učinaka koji proizlaze iz nepridržavanja i/ili zloporabe predstavljenih uvjeta.

Uslugu poreznog savjetovanja članica HGK pružaju ovlašteni porezni savjetnici sukladno Zakonu o poreznom savjetništvu.

Usluga je namijenjena svim članicama HGK, a koristi se dodjelom vaučera koji su za članice HGK besplatni. Jedan vaučer jednak je vrijednosti jednog upita članice odnosno jednog mišljenja/očitovanja ovlaštenog poreznog savjetnika.

Vaučeri se dodjeljuju isključivo članicama HGK, koje redovno podmiruju obvezu članarine, putem prijave za korištenje usluga poreznog savjetovanja kronološki, po redu zaprimanja. Broj vaučera je ograničen na kvotu od 35 upita mjesečno, stoga se prijave otvaraju 1. u mjesecu i zatvaraju ispunjenjem maksimalnog predviđenog broja upita za taj mjesec. Ako zainteresirana članica ne uđe u kvotu za vaučere u tekućem mjesecu, može se ponovno prijaviti idući mjesec ili koristiti usluge komorskih stručnjaka za poreze.

Članice HGK se za dodjelu vaučera prijavljuju prijavnim obrascem u kojemu postavljaju jasno i detaljno obrazloženo pitanje za ovlaštene porezne savjetnike te prilažu svu popratnu dokumentaciju potrebnu za razumijevanje upita i izradu stručnog mišljenja. Moguće je postaviti i više pitanja, ali samo ako su vezana za isto područje interesa, odnosno isti problem.

Prema navedenom postupku odabira, članici će biti dostavljena obavijest o dodjeli vaučera, odnosno o mogućnosti korištenja usluge poreznog savjetovanja te s predviđenim datumom dostave mišljenja/očitovanja. Porezni savjetnici izradit će mišljenje/očitovanje u pisanom obliku, a na upit članice dostavljen od strane HGK. U slučaju potrebe za dodatnim podacima bitnim za kreiranje stručnog mišljenja, porezni će ih savjetnik zatražiti od članice. HGK će mišljenje/očitovanje poreznog savjetnika odmah po zaprimanju dostaviti članici u pdf formatu. Izvornik se dostavlja poštom na adresu navedenu u prijavnom obrascu.

Svi dionici procesa pružanja usluge poreznog savjetovanja članica HGK (porezni savjetnik, HGK, članica HGK) dužni su čuvati kao poslovnu tajnu sve pri tome pribavljene informacije.

Porezni savjetnik i HGK preuzimaju obvezu zaštite povjerljivih informacija i jamče da će svi prikupljeni podaci biti korišteni isključivo u funkciji realizacije predmetnog pravnog posla te se izvan toga ne mogu koristiti bez suglasnosti članice, osim u slučajevima kada to propisuje zakon.

Članica HGK obvezuje se da će mišljenje/očitovanje poreznog savjetnika koje joj je dostavljeno u sklopu ove usluge koristiti isključivo u vlastitom poslovanju i za svoje potrebe, te ga neće i ne smije ustupati ili prenositi drugima bez prethodnog pisanog odobrenja poreznog savjetnika.