Potpisan sporazum o suradnji između HGK, HOK-a i UHCP-a u području cestovnog teretnog prijevoza

http://www.hgk.hr/sektor-centar/sektor-promet-veze/potpisan-sporazum-o-suradnji-izmedu-hgk-hok-a-i-uhcp-a-u-podrucju-cestovnog-teretnog-prijevoza