Primjena posebnog postupka oporezivanja najveći problem putničkih agencija

http://www.hgk.hr/sektor-centar/sektor-turizam/primjena-posebnog-postupka-oporezivanja-najveci-problem-putnickih-agencija